Cennik

Czynność Prowizja
Pośrednictwo w sprzedaży / zamianie na podstawie umowy otwartej lub na zasadzie wyłączności (kupujący nie płaci prowizji) od 3% do 5% brutto1
Pośrednictwo w kupnie nieruchomości od 1% do 2% brutto1
Pośrednictwo w najmie / wynajmie 1 miesięczny czynsz najmu / wynajmu brutto2
Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy zgodnie z umową

1uzależnione od ceny nieruchomości

2przy umowie na okres jednego roku


Cennik dodatkowych czynności prawnych i usług wykonywanych przez Obrót Nieruchomości Dziaduch (obowiązuje do 01.07.2019 r)

CENY KOMPLEKSOWYCH USŁUG POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI USTALAMY INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM.
NIE UDZIELMY BEZPŁATNYCH PORAD TELEFONICZNYCH.
PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO.

Czynność Prowizja
WYCENA, OPINIA O MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA CENIE SPRZEDAŻY, WYNAJMIE, ZAMIANIE NIERUCHOMOŚCI350 zł1
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA PRZEZ POŚREDNIKA350 zł1
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA PRZEZ FOTOGRAFA600 zł1
PRAWA AUTORSKIE DO WYKONANYCH ZDJĘĆ600 zł1
PRZYGOTOWANIE OPISU NIERUCHOMOŚCI150 zł1
PAKIET OGŁOSZEŃ INTERNETOWYCH:
między innymi: morizon.pl, gratka.pl, ofertynet.pl, krn.pl, domy.pl, allegro.pl, ,domygrunty.pl,www.sprzedajemy.pl, facebook
300 zł1 / MIESIĄC PREZENTACJI
BADANIE STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO (NA ZLECENIE KUPUJĄCEGO LUB SPRZEDAJĄCEGO)1500 zł1
PRZYGOTOWANIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ LUB UMOWY NAJMU1000 zł1
PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI OSOBIE ZAINTERESOWANEJ KUPNEM/NAJMEM120zł ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ
OPŁATA REZERWACYJNA PŁATNA PRZEZ NAJEMCĘ / WYNAGRODZENIE ZA PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI1500 zł1 BRUTTO (NALEŻNE JEST W PRZYPADKU REZYGNACJI Z NAJMU NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA ZOSTAŁA WSKAZANA NAJEMCY PRZEZ POŚREDNIKA, A NIE JEST PRZEDMIOTEM UMOWY POŚREDNICTWA Z POTENCJALNYM NAJEMCĄ)
OPŁATA REZERWACYJNA PŁATNA PRZEZ KUPUJĄCEGO / WYNAGRODZENIE ZA PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI5000 zł1 BRUTTO (NALEŻNE JEST W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA ZOSTAŁA WSKAZANA KUPUJĄCEMU PRZEZ POŚREDNIKA, A NIE JEST PRZEDMIOTEM UMOWY POŚREDNICTWA Z POTENCJALNYM KUPUJĄCYM)
OBSŁUGA TRANSAKCJI SAMODZIELNIE ROZPOCZĘTEJ PRZEZ KLIENTA KUPUJĄCEGO (NIE OBEJMUJE NEGOCJACJI HANDLOWYCH)4000 zł
KONSULTACJA Z POŚREDNIKIEM120 zł ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTA GODZINĘ
HOME STAGING - PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJMUod 1500 zł do 5000 zł

1Powyższe ceny obowiązują klientów, którzy nie zawierają umowy pośrednictwa lub konsumentów, którzy od umowy odstąpili (w przypadku zawarcia umowy poza lokalem Agencji).